Startup Story: Sebastian Gabor, CEO Digitail » Rubik Hub