[RO] Politica pentru PROTECTIA DATELOR PERSONALE

(English version below)

 

Rubik Hub – ADR Nord-Est cu sediul in Piatra Neamt, prelucreaza in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate mai jos, datele personale pe care ni le furnizati cu respectarea cerintelor impuse de Regulamentul UE nr. 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) si a legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice.

Pentru mai multe informatii si detalii va rugam sa cititi Politica de Confidentialitate, Politica de Cookies.

Tipul de informatii cu caracter personal pe care le colectam cuprinde, spre exemplu, numele, adresa postala, data nasterii, genul, numarul de telefon/fax, adresa de e-mail, sau alte informatii colectate la inregistrare. Prin furnizarea acestor date, sunteti de acord cu procesarea lor conform acestei declaratii de confidentialitate.

Informatiile despre dumneavoastra pot fi folosite de noi cu scopul de:

 • informare/promovare, dar și de marketing direct acolo unde este cazul, pentru a vă ține la curent cu activitățile și serviciile noastre, în urmă abonării dvs. la alertele/solicitările noastre, oferindu-ne acordul de procesare al acestora.
 • oferirea de suport sau servicii pentru startup-urile si paricipantilor din programele noastre;
 • solutionarea cererilor, intrebarilor si/sau a reclamatiilor facute catre noi;
 • inregistrarea informatiilor despre dumneavoastra in vederea promovarii ofertelor speciale, reducerilor si a altor beneficii.

Datele dumneavoastra personale vor fi pastrate atata timp cat este necesar pentru scopurile mentionate mai sus si nu vor fi facute publice.

Ne obligam sa nu transmitem tertilor bazele de date continand informatii referitoare la datele personale ale clientilor nostri.

 

DREPTURILE pe care le aveti in ceea ce priveste datele dumneavoastra personale:

 • dreptul de acces la datele cu caracter personal care va privesc;
 • dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal inexacte;
 • dreptul de a solicita stergerea datelor in anumite circumstante (de exemplu atunci cand datele personale nu mai sunt necesare in raport cu scopurile mentionate mai sus);
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;
 • dreptul la restrictionarea prelucrarilor;
 • dreptul de a va opune prelucrarii si de a solicita stergerea datelor;
 • dreptul de a fi notificat in caz de incalcari a securitatii datelor;
 • dreptul de a va retrage consimtamantul;
 • dreptul de a depune plangere in fata unei autoritati de supraveghere.

Orice cerere/notificare se va data, semna si trimite de catre persoana inscrisa in baza de date prin e-mail [email protected], sau prin posta la adresa Piatra Neamt, str. Lt. Draghescu, nr.9, cod. Postal: 610125.

 

Rubikhub.ro foloseste masuri de securitate impotriva pierderii, alterarii sau folosirii gresite a informatiilor care se afla sub controlul nostru.

Toate drepturile de proprietate intelectuală asupra conținutului sau informațiilor furnizate prin intermediul serviciilor oferite in programele Rubik Hub aparțin organizației.

Orice fel de disputa va fi solutionata pe cale amiabila, in caz contrar litigiile vor fi solutionate de instantele competente din Romania.

[EN] Data Protection Policy

Rubik Hub – North-East Regional Development Agency, headquartered in Piatra Neamt, processes personal data provided by you in a secure manner and only for the specific purposes specified below, in compliance with the requirements imposed by EU Regulation no. 2016/679 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) and Law no. 506/2004 on the processing of personal data and the protection of privacy in the electronic communications sector.

For more information and details, please read the Privacy Policy and Cookie Policy.

The type of personal information we collect includes, for example, names, postal addresses, date of birth, gender, telephone/fax numbers, email addresses, or other information collected during registration. By providing this data, you agree to its processing in accordance with this privacy statement.

The information about you may be used by us for the following purposes:

Information/notification and direct marketing, where applicable, to keep you informed about our activities and services following your subscription to our alerts/requests, with your consent for processing.

Providing support or services for startups and participants in our programs.

Handling requests, inquiries, and/or complaints made to us.

Recording your information for the promotion of special offers, discounts, and other benefits.

Your personal data will be kept as long as necessary for the purposes mentioned above and will not be made public.

We commit not to transmit to third parties databases containing information related to our customers’ personal data.

 

Your RIGHTS regarding your personal data:

 • The right to access personal data concerning you.
 • The right to request the rectification of inaccurate personal data.
 • The right to request the erasure of data in certain circumstances (e.g., when personal data are no longer necessary for the purposes mentioned above).
 • The right not to be subject to an individual decision.
 • The right to restrict processing.
 • The right to object to processing and request data erasure.
 • The right to be notified in case of data security breaches.
 • The right to withdraw consent.
 • The right to lodge a complaint with a supervisory authority.

Any request/notification shall be dated, signed, and sent by the person registered in the database via email to [email protected], or by mail to the address Piatra Neamt, str. Lt. Draghescu, no. 9, postal code: 610125.

Rubikhub.ro implements security measures against loss, alteration, or misuse of information under our control.

All intellectual property rights to the content or information provided through the services offered in the Rubik Hub programs belong to the organization.

Any dispute will be resolved amicably; otherwise, the disputes will be settled by the competent courts of Romania.