do you speak startupish

News and Updates for November 1st:  *We have 4 job openings

2 x Program Builder     1 x Community Builder    1 x Space Community Admin

Download Job Descriptions bellow

Recruitment & Selection process:

Etapa I – Transmiterea candidaturilor
Persoanele interesate vor trimite aplicatia lor (un CV complet si detaliat) pe e-mail: adrnordest@adrnordest.ro, pana la data de 19.11.2018.

Etapa II – Selectarea candidaturilor
ADR Nord-Est analizeaza pana la data de 20.11.2018 fiecare candidatura si face selectia aplicantilor in functie de conditiile solicitate pentru posturi. ADR Nord-Est va contacta (telefonic sau/si pe e-mail) pe 20.11.2018 fiecare candidat acceptat si acesta va intocmi dosarul de inscriere ce va cuprinde: CV (format european), cerere de inscriere la concurs (model atasat acestui anunt), copii dupa actele de studii, respectiv alte cursuri/formari profesionale, copie dupa actul de identitate, cazier judiciar/sau declaratie pe propria raspundere privind lipsa antecedentelor penale. Acest dosar va fi depus la sediul Agentiei (str. Lt. Draghescu, nr. 9), cel mai tarziu in data 23.11.2018, pana la orele 14:00.

Etapa III – Derularea concursului – Probele concursului se vor desfasura pe 27.11.2018, incepand cu ora 10:00, la sediul ADR Nord-Est din Piatra Neamt. Relatii suplimentare la tel. 0233 218 071.

Probe Concurs:   1. test scris de verificare a cunostintelor de specialitate din arealul postului vizat (recomandam candidatilor sa citeasca cu atentie descrierea posturilor prezentata in fisierele atasate acestui anunt); 2. test scris de limba engleza; 3. interviu/analiza CV –ului.

It is actually our community language, in which people have their own dialect. They come from The Digital Island, the Builders’ Region or maybe Mentors’ County and are all willing to support founders and startups!
Don’t worry! We are here just to guide you from speaking the language to mastering the practice! You can start by volunteering in one of our projects!
Keep calm and try not to impress us with your professional experience! *Convince us about your values!
If you relate to Alex and Ana send us a few words about yourself, your CV and we will be happy to meet you!