do you speak startupish

Apply until 22.03.2019

 *We have 3 job openings

  2 x Community Builder    1 x Space Community Admin

Download Job Descriptions bellow

Recruitment & Selection process:

Persoanele interesate vor depune la sediul Agentiei, pana la data de 22.03.2019, orele 14:00, un dosar care va cuprinde: CV (format european – din care sa reiasa clar experienta profesionala), cerere de inscriere la concurs (cu mentiunea postului pentru care candideaza – se va respecta modelul atasat acestui anunt), copii dupa actele de studii, respectiv alte cursuri/ formari profesionale, copie dupa actul de identitatecazier judiciar sau declaratie pe propria raspundere privind lipsa antecedentelor penale.

Derularea concursului – Probele concursului se vor desfasura pe 26.03.2019, începand cu ora 10:00, la sediul ADR Nord-Est din Piatra Neamt. Relatii suplimentare la tel. 0233 218 071.

Probe Concurs:  

Concursul va consta in urmatoarele probe:

  • test scris de verificare a cunostintelor de baza din bibliografia pentru concurs (bibliografia pentru concurs se regaseste atasata mai jos) si test scris de verificare a cunostintelor de specialitate din arealul postului vizat;
  • test scris de limba engleza;
  • proba practica privind cunostintele de operare pe calculator;
  • interviu/analiza CV-ului.

Bibliografie concurs:

Concurs pentru ocuparea posturilor vacante in cadrul Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est – martie 2019 –
Bibliografie generală – pentru toate posturile vacante:
1. Legea nr. 315 / 2004 privind dezvoltarea regională în România, cu toate modificările şi completările ulterioare;
2. Principalele instituţii şi politici ale Uniunii Europene (informatii complete pot fi găsite pe site-urile www.ec.europa.eu/romania si https://europa.eu/)

It is actually our community language, in which people have their own dialect. They come from The Digital Island, the Builders’ Region or maybe Mentors’ County and are all willing to support founders and startups!
Don’t worry! We are here just to guide you from speaking the language to mastering the practice! You can start by volunteering in one of our projects!
Keep calm and try not to impress us with your professional experience! *Convince us about your values!
If you relate to Alex and Ana send us a few words about yourself, your CV and we will be happy to meet you!